Winter Group Show
2013.12.24-2.15
 

Winter Group Show

Artist: Chen Zhou, Chen Jie, Guo Hongwei, Guan Xiao, Hu Yun, Jiang Pengyi, Lee Kit, Lui Chun Kwong, Li Ran, Li Shurui, Liu Xinyi, Li Jingxiong, Tang Dixin, Yu Honglei, Zhou Siwei 
Duration: December 24, 2013 - February 15, 2014 
Venue: AIKE-DELLARCO

 

 

AIKE-DELLARCO 

Tel: +86 21 52527164
Email: shanghai@aikedellarco.com
Website: www.dearco.it

 
 
 
 

 

 
Current Exhibitions Past Exhibitions
Installation View Press Release Artworks Checklist
© 2020 AIKE, Shanghai All rights reserved.