Wan Yang Solo Show 'Metal-'
2016.12.18-2017.01.21
Wan Yang

Yi Ri Guang
2016.11.09-2016.12.10
Wang Yi

Narration Sickness
8th September - 9th October 2016
Hu Yun

Same Old Crowd
May 28 / July 10
Li Ran


2016.3.18-4.10
Wu Chang Jung | Li Shurui | Shi Zheng

Current Exhibitions Past Exhibitions
© 2020 AIKE, Shanghai All rights reserved.